راه های تماس با ما

راه های تماس با ما

آدرس:

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال المک. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


تلفن: 38512230

نمابر:

رایانامه: Cinema.Farhang.gov.ir