تاسیس - تمدید - مدیریت آموزشگاه - توسعه دوره‌ها
مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

تاسیس، تمدید و مدیریت آموزشگاه و توسعه دوره‌ها

جشنواره‌ها و نشست‌های سینمایی - هفته فیلم
مجوز جشنواره‌ها و مجامع سینمایی

جشنواره‌ها و نشست‌های سینمایی - هفته فیلم

ساخت سینما - بازسازی و توسعه سینما - بهره برداری سینما - صدور کارت مدیریت سینما
مجوز سالن سینما

ساخت سینما - بازسازی - توسعه سینما - بهره برداری سینما - صدور کارت مدیریت سینما

تامین و اجاره تجهیزات سینمایی - استودیو صدا - استودیو تدوین - استودیو جلوه‌های بصری - استودیو انیمیشن - لابراتور سینمایی - طراحی دکور و لباس و شهرک سینمایی
مجوز مراکز پشتیبانی فنی

تامین و اجاره تجهیزات سینمایی، استودیو صدا، استودیو تدوین، استودیو جلوه‌های بصری، استودیو انیمیشن، لابراتور سینمایی، طراحی دکور و لباس و شهرک سینمایی

تحقیق ، پژوهش و نگارش فیلمنامه - موسسات توزیع فیلم (آثار سینمایی) - موسسات تولید فیلم (آثار سینمایی) - موسسات تولید فیلم (آثار غیرسینمایی) - موسسات عرضه آثار غیرسینمایی - موسسات عرضه بین الملل فیلم
مجوز موسسات سینمایی

تحقیق،پژوهش و نگارش فیلمنامه - موسسات توزیع فیلم(آثار سینمایی) - موسسات تولید فیلم(آثار سینمایی) - موسسات تولید فیلم(آثار غیرسینمایی) - موسسات عرضه آثار غیرسینمایی - موسسات عرضه بین الملل فیلم

پروانه فیلم سازی - موافقت اصولی فیلم سازی - تمدید پروانه فیلم سازی - تغییر نام فیلم - تغییر عوامل - صدور نامه های همکاری
پروانه فیلم سازی

پروانه فیلم سازی و تمدید موافقت اصولی، پروان ساخت و تمدید، پروانه نمایش فیلم سینمایی و تمدید، آنونس تبلیغاتی و پروانه مالکیت

پروانه نمایش فیلم - تمدید پروانه نمایش - صدور گواهی مالکیت - صدور نامه های همکاری
پروانه نمایش فیلم

پروانه تولید و تامین برنامه‌های ویدیویی، پروانه نمایش فیلم‌های ویدیویی (پروانه نمایش خانگی و تمدید آن، پروانه نمایش موردی، گواهی مالکیت)